GENERAL BÜLOW

Sejrherren i Fredericiaslaget 6. Juli 1849, general Bülow, fik sit mindesmærke 6. juli 1859 på pladsen i Vendersgade mellem det gamle rådhus og Michaelis kirke. Det består af en l,5m høj bronzebuste på et højt granitfodstykke. Den er udført af billedhuggeren H.W.Bissen, Landsoldatens og kæmpegravsrelieffets mester.
Et løst draperi gør det ud for beklædning og en sværdrem hænger ned fra højre skulder som et krigens symbol. Bissen forstod kunsten at vise tilbageholdenhed med det uvæsentlige.
   På fodstykket står følgende indskrift:
Generalleutnant / F. H. R. Bülow
sejrherren / i Fredericiaslaget/d. 6. juli 1849

Nederst står: "Hans støv hviler på Dybbøl kirkegård" I 1880 overdækkedes kunstværket med en triumfbue.
   General Bülow (1791-1858) fik 13. april 1849 overdraget kommandoen over samtlige danske hærstyrker. Efter de uheldige kampe ved Kolding den 23. og 24. april førte han
hovedstyrken tilbage til Fredericia og Vestfyn.    
   Dermed indledtes slesvig-holstenernes to måneders indeslutning af fæstningen. Selv fik han sit hovedkvarter i Vejlby præstegård på Fyn. Forbindelsen til Fredericia vedblev at være nogenlunde uhindret af fjenden. 
   De danske troppers udfald fra fæstningen 6. juli om natten fandt sted efter Bülows plan og under hans ledelse, efter at han til
General Bülow og Meldahls Rådhus i Vendersgade
formålet havde trukket tropper sammen ad søvejen fra Helgenæs under Olaf Rye og fra Als under de Meza. Ideen i slagplanen var så mønstergyldig, at den stadig fremhæves ved officersuddannelsen i dag, men i praksis vanskeliggjorde nattemørket i nogen grad udførelsen, så det blev danskerne en meget blodig sejr med 372 faldne.
   
Bülows helbred var på det tidspunkt noget vaklende, plaget som han var af gigt, og få måneder efter nedlagde han kommandoen af
General Bülow på pladsen i Vendersgade
helbredsmæssige grunde. Han døde 16. juni 1858 og blev begravet på Dybbøl kirkegård. På begravelsesdagen blev der på kongens befaling holdt sørgefest i hæren, og kano- nerne på Fredericia vold saluterede med 3 gange 9 skud.