LÆS MERE 

Om Fredericiaslaget 1849, garnisonen samt fæstningen:
Johannes Helms: ”Soldaterliv i Krig og Fred. Beretninger fra Treaarskrigen 1848”. 1883, (genoptryk 1998).
Erik Housted: ”Til rigernes forsvar gavn og bedste. Fredericia som Garnisonsby i 300 år. 1679 – 15. november –1979.” (1979).
Bjørn Westerbeek Dahl & Erik Housted: ”Fredericia Fæstnings Historie, bind 1-3” (2010). ISBN 978-87-89347-35-6

Om Forsvarsbrødrene og historiske markeringer:
Henrik Nielung
: ”Mindesmærker i Fredericia”. (1980). ISBN 87-981085-0-6
Anders Engelbrecht: ”6. julifester i Fredericia 1849 – 1999.” (1999).
ISBN 87-89347-10-2
Ulla Qvortrup & Anders Engelbrecht
”Den tapre Landsoldat. Fredericia 1858 – 2008.” (2008). ISBN 978-87-89347-31-8
  Landsoldatens hjemmeside

Referat generalforsamling 2014

    En helts død-oberst Paludan Møller

 

   Tildeling af Æreskors 6/7-2014

   Statut Æreskors

   Det store Rigsvåben

 

  Referat generalforsamling 2015

     Referat generalforsamling 2016

  Vedtægter anno 2016

 Carit Etlar

   Resultat Fugleskydning 2016

     Referat generalforsamling 2017

     Resultat Fugleskydning 2017

     

     

    

 

Rev/DFB 09-07-2017