BESTYRELSEN

DET DAGLIGE ARBEJDE
Formand og næsformand lægger en krans ved Landsoldaten.
De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn ledes af en bestyrelse på 9 med- lemmer, valgt på den årlige generalfor- samling, hvor formanden vælges direkte. Der afholdes månedelige bestyrelsesmø- der. Ud over at være bestyrelse for Selskabet, så fungere forsvarsbrødrenes bestyrelse også som 6. juli Komité, d.v.s., at den har ansvaret for den årlige histo- riske markering af 5. & 6. juli festlighe- derne. Dette bunder i et løfte som For- 
svarsbrødrene gav de gamle Våbenbrødre i 1918 ved overtagelsen af opgaven.    
   Ud over at håndhæve formålsparagraf- fen, afholder vi også en række sociale og kammeratlige arrangementer som f.eks. skydninger, udflugter, virksomhedsbesøg, andespil, kaserneaftener m.m., alle velbesøgte arrangementer, ofte med deltagelse af ægtefælle eller kæreste, og ofte sammen med andre soldaterforenin- ger eller sammen med sergent- eller of- ficersforeningen ved Fredericia Garnison. 
   På den årlige generalforsamling over- 
Udflugt til blandt andet Nyborg Slot.
rækkes broderbrevet til nye medlemmer samt hæderstegn for henholdsvis 25, 50 og 60 års medlemskab.  
   De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn fejrede 125 års jubilæum den 24. februar 2005, med en receptionen i Gl. Hovedvagt. Senere på året, nærmere betegnet under Samvirksomhedens jubilæumsarrangement indviedes den nye flagstang og flag på den historiske plads i Fredericia Kastel, skænket af Fredericia Selskabet i anledning af 125 års jubilæet.
Flaget i Fredericia Kastel hejses for første gang på den nye stang den 16.juli 2005.