FANEDELTAGELSE
Forsvarsbrødrene har en mangeårig tradition for deltagelse med de enkelte selskabers faner ved diverse lejligheder. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn er ingen undtagelse.        
   Selskabets første fane blev indviet i 6. juli 1881. Senest har vi 5. juli 2008 i forbindelse med Landsoldatens ”150 års fødselsdag” indviet en ny flot fane syet i ren silke.  
   De Danske Forsvarsbrødre deltager med Fanen ved mange arrangementer ud over 
Den store faneborg ved De Samvirkende Danske Forsvarsbrødres jubilæum juli 2005.
5. og 6. julibegivenhederne. Der deltages både ved lokale begivenheder, brødres begravelser hvis det ønskes, og ved landsdækkende arrangementer, eller fx. ved kongehusets store mærkedage i København. 
   Vi deltager lokalt med fanen ved mange lejligheder, heraf kan bl.a. nævnes:
* Selskabets generalforsamling i februar   
   hvert år.
* 4. maj højtidelighederne i Fredericia
* Garnisonen kranselægning på Sct.    
   Michaelis kirkegård 15. juni
* Kranselægning på P. Andersen's grav  
   på Fælleden 30. juni
Fanen anvendes ved kranselægning d. 30.6.  på P. Andersen Jonstrups grav på Fælleden.
* Kirkekoncert i Trinitatis kirke 5. juli om 
   aftenen
* Processionen 6. juli
* Soldatens dag 5. september i Fredericia
* Kranselægning på Dragongraven på 
  Trinitatis kirkegård 24. oktober
* Telegrafregimentets fødselsdagsparade 
  1. november 
   
Kranselægning på Dragrongraven den 24. oktober.
Derved udvises der respekt for de værdier som Selskabet står for og Selskabet bliver en synlig og aktiv del af byens og landets historie. Garnisonens kranselægning på Sct. Michaelis kirkegård den 15.juni.