RYES HØJ

Få år efter Olaf Ryes død på slagmarken den 6. Juli 1849 blev der nær stedet, hvor han faldt, opkastet en høj til hans minde, 
   Olaf Ryes korps befandt sig på Helge- næs, da han beordredes til at sejle til Bogense for derefter at blive overført til Fredericia. Hertil kom også de Meza med sin hærafdeling fra Als. 
   Forenet med styrkerne i Fredericia foretages da det sejrrige udfald 6. juli. Herunder faldt Olaf Rye, efter at to heste var blevet skudt under ham, og mens dele af hans brigade var indviklet i kampe om Treldeskansen.
   Olaf Rye rykkede med sin brigade på 5000 mand langs Østerstrand og op ad kystskrænterne mod fjendens venstre fløj.
   Den hårdeste kamp stod om Trelde- skansen. Under denne kamp var han søgt et langt stykke nord for skansen med nogle spredte og i hast samlede afdelin-
ger for at hindre forstærkninger fra fjen- dens hyttelejre i fælledens nordlige del og Kirstinebjerg i at nå frem til skansen.
   Der opstod nu heftige kampe i det fremskudte område. To heste blev skudt under ham, og mens han derefter fort- satte til fods, blev han ramt af to gevær- kugler, som strakte ham dødelig såret til jorden. Det skete ved 3-tiden om natten, mens kampen om Treldeskansen var ved at vende sig til de danskes fordel.
Stedet hvor Olaf Rye faldt
Fra Ryes Høj ved Nordre Kobbelvej går en gangsti, indrammet af hække og buske ca. 200 m mod nord. Her rejstes en mindesten på det sted, hvor general Olaf Rye faldt i slaget 6. juli 1849. På stenen står under et Indhugget kors: "Olaf Rye".  
  Efter familiens ønske blev Olaf Rye begravet på Garnisons Kirkegård i København. En bronzebuste af ham, udført af billedhuggeren H. W. Bissen, står på graven der er omkrandset af et cirkelrundt støbejernsgitter.