6. JULI KOMITEENS ARBEJDE
Mindehøjtideligheden for Fredericiaslaget blev afholdt allerede det første år efter slaget i 1849. I 1854 blev den første 6. juli Komité nedsat bestående af forskellige lav i byen. Mere herom senere.

6. juli Komiteens arbejde består bl.a. i:
* Sammen med Borgmesteren at udpege og invitere byens æresgæst og den politiske taler ved Landsoldaten.
* At udpege og invitere taleren ved
Krigergraven.
* At lave aftaler med Fredericia Garnison omkring deres deltagelse.
* At lave aftaler med Hjemmeværnet vedr. flaghejsning og bæring af Nordiske flag.
* At ansøge de forskellige myndigheder om diverse tilladelser til afviklingen.
* At lave aftaler med orkestre og 6. juli
Garden m.fl.
* At udarbejde gæstelister i samråd med Garnisonen og Borgmesterkontoret m.fl.
* At lave aftaler med Entreprenørgården vedr. flagning, afspærringer m.m.
* At lave aftaler med restauranter vedr. traktering af inviterede gæster.
* At udfærdige, og sørge for trykning af program for begge dage.
* At udfærdige og sørge for trykning og udsendelse af indbydelser til inviterede gæster.
Al planlægning sammenfattes i et stort koordineringsmøde medio april hvert år, hvori alle instanser deltager.
   Hertil kommer en mængde opgaver, som løses hen ad vejen, så det hele  udmunder i en korrekt afvikling af festlighederne.
   Efter begivenhedernes gennemførelse afholder 6. juli Komiteen et evaluerings- møde. Her gennemgås forløbet med henblik på næste års afvikling.

Historiske traditioner

Som nævnt afholdt man allerede på års- dagen for udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849 den første mindefest i 1850.   
   Dette og de følgende år var festlig- hederne i et samarbejde mellem byrådet og forskellige parter. I 1854 blev den første 6. juli Komité nedsat bestående af forskellige lav i byen. I 1860 deltog den nyoprettede afdeling af Våbenbrødrene i 6. juli processionen. Dette resulterede i, at afdelingen efterfølgende indtrådte i komiteen, for i 1865 at stå som indbyder og arrangør af festen.
   I 1880 udtrådte byrådet af komiteen og Våbenbrødrene optrådte nu alene som 6. juli Komité. Samme år deltog den nystif- tede afdeling af Forsvarsbrødrene for første gang i processionen. Allerede i 1881 grundlagdes et samarbejde mellem Våbenbrødrene og Forsvarsbrødrene omkring arrangementet. Et samarbejde der efterhånden udbyggedes indtil 1918, hvor Forsvarsbrødrene overtog hele arbejdet med 6. juli festlighederne, og 6. juli Komiteen som vi kender den i dag blev stiftet.
   I 2008, i anledning af 150-årsdagen for afsløringen af "Den Tapre Landsoldat" den 6. juli 1858, skænkede De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn en mindeplade over statuen. Pladen ses ved plænekanten foran statuen.
   Samme år udgav komiteen en bog om "Den Tapre Landsoldat". Se mere her.
Hjemmeværnet hejser de nordiske flag den 5. juli kl. 18.00.
H.K.H. Prins Henrik deltog i festlighederne den 16 juli 2005.
Tre raske drenge med 6. julikasketter,  klar til at lægge blomster d. 5.juli.
Landsoldaten, udsmykket den 6. juli 1864.
Talerstolen til årets politiske taler står klar den 6. juli om morgenen.