LUNDINGS MONUMENT

Den 7,5 m høje obelisk står på Danmarks Bastion lige øst for Kongens Port, omgærdet af et jerngitter, og over dette en fortløbende lænke, som danner guirlander mellem stolper af opadret- tede kanonløb af sin tids type.      Monumentet er renoveret i 2004. Selve bastionen er i 2005 delvist  ryddet for unødvendig vegetation.
   Mindesmærket er udført af billedhug- geren Andreas Paulsen (1838-1915), en elev af H.W.Bissen, og som de andre mindesmærker inden for voldene, der har tilknytning til krigsbegivenhederne i 1849, er det rejst ved frivillige bidrag fra hele landet.
   Når N.C. Lunding, Fredericias dygtige og energiske kommandant i 1849, først fik sit monument 6. juli 1899, skyldes det hans strenghed, som nærmest gjorde ham frygtet af sine underord- nede. I monumentets indskrift er der da også en dobbelthed, som skal give dækning både for kommandanten Lunding og for Fredericias heltemodige forsvar. 
   På obeliskens forside står således øverst: "Fredericias kommandant" og efter en bronzemedaljon med portræt af Lunding følger navnet: Oberst Niels Christian Lunding. Derunder viser et relief (ligeledes i bronze) to soldater, som rejser palisader, og så slutter sidens spredte tekst med: "Rejst til minde om Fredericias heltemodige forsvar 1849". 
   Den modsatte side domineres af et relief, som forestiller heltedigtningens muse Kalliope, der på en vokspræpa- reret tavle - hendes særlige attribut - indriser: "For Danmarks gode ret de tappert stred". Nederst på obelisksiden står: "Stordåd er historiens eje".

 

Fra Lundingsmonument på Volden er der udsigt over Lillebælt.
Relieffet er udført af billedhuggeren Andreas Paulsen.