Indmelding/optagelse-tryk her

Hvem er du?
Hører du/I til de mænd og kvinder, der har gennemgået grunduddannelsen ved Hæren, Søværnet, Luftvåbnet, CF/Bered- skabskorpset eller Hjemmeværnet, kan du optages i Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn.
Endvidere optages alle danske stats- borgere der efter Selskabets vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft mulighed for at forrette tjeneste ved ovennævnte værn. 
Aldersmæssigt er der ingen øvre græn- se, alle kan deltage i vort kammeratlige samvær. 

 

 


MEDLEMSFORDELE

Ligesom i alle andre foreninger, betales et kontingent. Beløbet er kr. 175,00 årligt plus kr. 50,00 ved indmeldelsen til et medlemsemblem.
Når du er optaget i Forsvarsbrødrene, vil du ved den første efterfølgende general- forsamling, ved en lille højtidelighed få overdraget vort flotte ”Broderbrev”.
Til højre ses henholdsvis et medlems- emblem og et formandsemblem. Se flere emblemer og beskrivelser herunder.

   Forsvarsbrødrene i Fredericia arrangerer, ud over de store 5.6. julifestligheder, og den årlige generalforsamling, en lang række aktiviteter for medlemmerne. Der tilbydes foredrag, udflugter, bankospil, juletræsfældning, virksomhedsbesøg, skydearrangementer og naturture. Mange aktiviteter er tilbud til både medlemmer, ledsager og familien. Se årsprogrammet her. En del arrangementer er gratis, andre koster et mindre beløb til udgifter, eksem- pelvis til bus eller fortæring. 

 
   Du kan se endnu mere om Forsvarsbrød- rene på vores landsdækkende hjemmeside www.forsvarsbroderen.dk

Medlemmer af Selskabet efter Fugleskydning i Fuglsang Skov.

 


EMBLEMER OG HÆDERSTEGN

Gengivet fra Samvirksomhedens meddelelsessark.   

Medlemsemblem

Medlemsemblemet består af en kokarde i danske farver, rød og hvid. hvorpå er lagt et kronet sølvskjold
med rigsvåbnet, 3 løver og 9 hjerter, hængslet til et 
punslet, rektangulært forsølvet bærestykke med teksten "De danske Forsvarsbrødre".

Bestyrelsesemblem
Bestyrelsesemblemet har rød/hvid silkekokarde som underlag for sølvskjoldet. Emblemet har endvidere en halvkrans af egeblade.

Formandsemblem
Som bestyrelsesemblem. Formænd bærer yderligere på emblemet et lille sølvagern, der hænger i to kæder under emblemet.
   Landsbestyrelsen og landssekretæren anvender henholdsvis formands- og bestyrelsesemblem udført i forgyldt sølv.

Hæderstegnene tilstås trofaste brødre som en ud- mærkelse for lang og tro tjeneste. De bæres i danne- brogsfarvede bånd.
Kun det senest erhvervede hæderstegn må bæres.

 

10 års tegnet i bronze.

25 års
tegnet er forsølvet.

40 års tegnet er forsølvet, kransen forgyldt.

50 års tegnet er forgyldt.

60 års tegnet er forgyldt.

65 års tegnet 
er forgyldt med påsat årstal.

70 års tegnet 
er forgyldt med påsat årstal.

75 års tegnet 
er forgyldt med påsat årstal.

 

Æresmedlemsmedalje
Æresmedlemsmedaljen, på hvis forside er præget et våbenskjold omkranset af ordene: "De danske Forsvarsbrødre". På bagsiden kan modtagerens navn indgraveres. Medaljen er udført i Tombak kvalitet, forsølvet, og bæres i dannebrogsfarvede krydsbånd.

Forsvarsbrødrenes Æreskors
Forsvarsbrødrenes Æreskors er forsvarsbrødrenes højeste udmærkelse. Æreskorset er udført i forgyldt sterlingsølv. På korssiden findes det kronede danske våben med emaljebelagte blå løver og røde hjerter.Ved afgang til Ryes Brigade skal Æreskorset tilbageleveres til Samvirksomheden.

 

Rev/DFB 13-11-2021