GENERAL OLAF RYE

På pladsen af Sjællandsgades nordside mellem Gothersgade og Prinsessegade står et mindesmærke over General Rye, der faldt i Fredericiaslaget 6. juli 1849. Det består af en 1,5 m høj bronzebuste på et 3,8 m højt granitfodstykke, hvis forside er smykket med et kort, bredt bronzesværd af antikt tilsnit og en laur- bærkrans i samme materiale. Indskriften består kun af navnet: "Olaf Rye".
   Som hos H.W. Bissens buste af Bülow er beklædningen indskrænket til et løst draperi og en sværdrem skråt ned fra højre skulder.
   Mindesmærket er rejst den 20. august 1876 og udført af billedhuggeren Andreas Paulsen (1836-1915), som var elev af H. W. Bissen.

   Busten stod oprindeligt midt på plad- sen, så trafikken gik højre og venstre om monumentet. Pladsen fik navnet "Ryes Plads".

   Olaf Rye (1791-1849) var nordmand og fik sin første militære uddannelse i føde- 
landet, og da Norge og Danmark endnu på den tid var forenet i ét rige, deltog han i vor krig mod England (1807-14). 
   l 1814 blev Norge mod befolkningens vilje sluttet sammen med Sverige. Olaf Rye rejste da i protest tillige med officerskammeraterne Schleppegrell og Helgesen til Danmark. I 1815 var han en kort tid i prøjsisk tjeneste under den endelige kamp mod Napoleon. Derefter trådte han ind i den danske hær, hvor han i årenes løb arbejdede sig op gennem graderne.
Historien fortæller at dette er een af Olaf Ryes handsker, fundet på slagmarken.
   I 1848, da oprøret i hertugdømmerne udbrød, var han oberstløjtnant og batal- jonschef. Han udmærkede sig i de forskel- lige slag og blev året efter generalma- jor. Efter kampene ved Kolding 23. april fik han kommandoen over et korps, der fik til opgave at trække de tyske forbunds- tropper efter sig langt op i Jylland uden at indvikle sig i alvorlige sammenstød med fjenden. Denne tilbagetrækning blev gen- nemført med held.
   Korpset befandt sig på Helgenæs, da 
Olaf Rye på dødslejet.
han med størstedelen af styrken beordre- des til at sejle til Bogense og derfra over land tage sydpå for at blive overført til Fredericia. Hertil kom også general de Meza med sin hærafdeling fra Als. Forenet med styrkerne i Fredericia foretoges da det sejrrige udfald 6. juli. Herunder faldt Olaf Rye, efter at to heste var blevet skudt under ham, og mens dele af hans brigade var indviklet i kampe om Trelde- skansen.
   Generalen ligger begravet på Garnisons Kirkegård i København.
   Olaf Rye var meget afholdt af soldater- ne og efter hans død hed det sig om sol- dater, der faldt, at de gik til Ryes Brigade.
General Ryes gravsted på Garnisons kirkegård i København.