De Danske forsvarsbroderselskaber

De Samvirkende Danske Forsvarsbroder- selskaber, i daglig tale benævnt som SAMVIRKSOMHEDEN har i 2013 skiftet navn til De Danske Forsvarsbroderselskaber. Foreningen blev stiftet den 15. juli 1905 i Horsens, under mottoet:
MED GUD FOR KONGE OG FÆDRELAND
   De Danske Forsvarsbrødres formål er følgende:

Samvirksomheden fejrede 100års jubilæet i Fredericia.

*

Virke som fællesorgan for de tilsluttede forsvarsbroderselskaber, således at større opgaver kan løses på tilfredsstillende måde.

*

Virke for at de enkelte tilsluttede selskaber driver en virksomhed, der er forsvarsbrodersagen værdig.

*

Virke for tilslutning til forsvarsbrodersagen og for tilgang til de enkelte selskaber.

*

Virke for oprettelse af nye selskaber.

*

Virke for større forståelse og samarbejde med ligesindede organisationer i ind- og udland.

De Danske Forsvarsbroderselskaber kunne således fejre 100 års jubilæum i 2005, hvilket skete den 16. juli i Fredericia, med et storstilet arrangement, hvor der bl.a. var royalt besøg, idet regentparret havde givet tilsagn om at deltage. Desværre måtte Hendes Majestæt melde afbud på grund af sygdom, så Prinsgemalen deltog alene.
   Jubilæet blev bl.a. fejret med en stor- stilet parade gennem Fredericia by til Landsoldatpladsen, hvori deltog ikke min- dre end 72 faner. Efterfølgende var der re- ception i gymnastiksalen på Ryes Kaserne.

 

Rev/red 03-09-2014

De mange deltagende forsvarbrødre fra hele landet holdt reception på Ryes Kaserne.