DE DANSKE FORSVARSBRØDRE FOR FREDERICIA OG OMEGN

Stiftet den 24. februar 1880
Selskabet formål er:

*

 

At styrke og bevare fædrelandets demokratiske styreform med kongehuset i spidsen.
* At styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.
* At vedligeholde vort nationale sindelag.
* At bevare vore nationale 
mindesmærker for kommende generationer.

De Danske Forsvarsbrødre er opstået på fundamentet af ”De Danske Våben- brødre”, der blev stiftet i 1859 af vete- raner fra den første slesvigske krig (tre års krigen 1848-1850). 
   Inden Vaabenbrødrene af naturlige årsager måtte standse deres virke (den sidste Våbenbroder døde i 1941), var Forsvarsbrødrene gået ind i arbejdet med at videreføre Våbenbrødrenes formål og traditioner. 
  
   Allerede i 1880-erne oprettedes

De mange Forsvarsbroderselskaber samlet til jubilæum i Fredericia 2005.
Forsvarsbroder selskaber mange steder i landet. De overtog arrangementer og forpligtelser som de gamle veteraner ikke længere kunne påtage sig. Den største forskel på våbenbrødrene og forsvars- brødrene lå i rekrutteringen af medlem- mer, idet forsvarsbrødrene optog alle, der havde aftjent deres værnepligt enten i Hæren eller i Flåden. Senere hen blev også Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og CF/ Beredskabs- korpset føjet til rekrutteringsgrundlaget.  En imponerende faneborg nærmer sig Landsoldatpladsen i Fredericia.
   I 2004 blev rekrutteringsgrundlaget yderligere udvidet til, at alle mænd og kvinder, med den rette forsvarsånd kan optages i Forsvarsbrødrene.