FREDERICIA-SLAGET 1849
5. & 6. juli-arrangementene i Fredericia der arrangeres af 6. Juli komiteen, (De Danske Forsvarsbrødre, Fredericia) er ikke en almindelig byfest, som hvert år afholdes i mange danske byer. Det er en mindefest for det udfald fra den indesluttede fæstning Fredericia natten til den 6. juli 1849. Slaget jog den slesvig-holstenske oprørshær på flugt og førte til en pause i treårs-krigen 1848-50 med tilbagetræk- ning af de fjentlige tropper, der var rykket Dampskibet Hekla og 6 kanonbåde beskød fjenden i Kastellet den 8. maj 1848
højt op i Jylland. 
   Krigen var startet på et slevig-holstensk ønske om at løsrive sig fra kongedømmet Danmark og tilslutte sig det tyske forbund. Fra dansk side var man imidlertid ikke til sinds at prisgive Slesvig, der var overvej- ende dansksindet.
   Slesvigholstenerne hentede støtte hos kongen af Preussen og i den tyske for- bundshær, således at den beskedne danske hær kom til at stå overfor en tre gange så stor hær på ca. 30.000 mand. 
Fredericia under bombardementet  i 1849
   Efter henved to måneders belejring af Fredericia besluttede den danske over- kommando at samle den størst mulige styrke i Fredericia, hvortil tropperne førtes i hemmelighed. Som der står skrevet i sangen "I natten klam og kold", forbered- tes udfaldet om aftenen den 5. juli, og lidt efter midnat rykkede soldaterne ud.       
   Kampen blev hård, men fjenden var bog- stavelig talt taget på sengen og måtte flygte. Ordene i den nævnte sang, der
Danske Landsoldater under udfaldet den 6. juli 1849.
er blevet Fredericia's nationalsang: "og efterlod et dækket bord", er en konstate- ring af, at den omringende slesvig-hol- stenske hær flere steder havde udsmykket og dækket op til at fejre hertugen af Augustenborg's ældste søns fødselsdag. Nu blev det i stedet for de danske soldater, som tog for sig af retterne.
   Men sejren var dyrekøbt. Under erobrin- gen af Treldeskansen faldt den norskfødte Olaf Rye. Ialt var de danske tab ca. 1700 
Danske landsoldater under udfaldet d. 6. juli 1849.
faldne og sårede. Krigergraven i Kongens- gade i Fredericia, der er et af samlings- punkterne under mindefestlighederne, taler sit tavse sprog med 500 navne på faldne fra slaget.
   Det er disse faldne, der mindes ved 5. juli-aftenens smukke højtideligheder, der samler tusinder og atter tusinder af nuværende og tidligere fredericianere og gæster.
Gl.Vagt på Landsoldatpladsen ved mindehøjtideligheden d. 5.juli.