FORSVARSBRØDRENE I FREDERICIA

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn er et aktivt selskab med en besty-

relse, som ud over at være bestyrelse for Selskabets medlemmer, med ansvaret for de

mange arrangementer som afholdes her, også fungerer som 6. juli Komité. Den har

dermed ansvaret for den årlige historiske markering af  5-6. juli i Fredericia.    
Dette bunder i et løfte som Forsvarsbrødrene gav de gamle Våbenbrødre i 1918, hvor

man overtog alle Våbenbrødrenes forpligtigelser vedr. videreførelse af de traditioner

som Våbenbrødrene havde startet.

 

                                      Bestyrelsen anno april 2017

 

 

Foto Rosa Engelbrecht april 2017 Ryes kaserne

Rev/DFB 21-04-2017